Villkor

Villkor

 

Beställning och Orderbekräftelse

Beställning sker via hemsidan, e-post eller telefon och har registrerats när du fått en bekräftelse från Blomstra Miljövänligt.

Nya beställningar, ändringar och avbokningar måste ske senast 7 dagar innan leverans.

 

Leverans av blommor

Leverans sker enligt överenskommelse inom Ystad kommun.

Leveransavgift inom Ystad kommun 60 kr.

Leveransavgift inom Nybrostrand 20 kr.

Uppge portkod om sådan finns på leveransadressen.

Blomstra Miljövänligt förbehåller sig rätten att vid behov kontakta mottagaren för verifiering av leveransuppgifter.

Om mottagaren inte finns tillgänglig vid leveranstillfället lämnas blommorna vid dörren. Blomstra Miljövänligt ansvarar ej för eventuell förlust av blommor då mottagaren inte varit tillgänglig.

Leveranser sker inte på röda dagar, utan på lämpligaste närliggande dag.

Under extrema väderförhållanden eller akut sjukdom förbehåller sig Blomstra Miljövänligt rätten att leverera blommorna på närmast lämpliga dag. Mottagaren kontaktas alltid.

 

Betalning

Betalningsalternativ:

 Betalkort via iZettle

 Jämna kontanter

 Bankgiro (3 dagar i förskott)

 Faktura (20 dagars betalningsvillkor)

Vid större summor tas alltid en depositionsavgift som betalas i förskott.

 

Hantering av personuppgifter

Dina personliga uppgifter används endast för ärenden kopplade till Blomstra miljövänligt och lämnas inte ut till tredje part.

Blomstra miljövänligt är ansvarigt för hur personuppgifterna hanteras och är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga.

Kontaktuppgifter till Blomstra miljövänligt finns längst ner på hemsidan.

 

Rättsliga grunder:

Avtal

Uppgifter till kundregister registreras för att kunna genomföra kundavtal.

Personuppgifter sparas under högst ett års tid efter det att kundförhållandet har upphört.

Kunden har möjlighet att begära ut sina personuppgifter som finns i kundregistret.

Kunden kan begära att få sina personliga uppgifter borttagna från kundregistret. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera kunden. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

Bokföringslagen

Räkenskapsinformation måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

 

Synpunkter och klagomål

Blomstra Miljövänligt tar gärna emot synpunkter och kommentarer via e-post och uppskattar konstruktiv feedback.

I de fall kvalité eller utförande av buketten inte motsvarar beställarens förväntningar skall beställaren skriftligen meddela Blomstra Miljövänligt för att få detta åtgärdat.

Uppdaterad 2018-04-28