Om

Blomstra Miljövänligt är företaget som arbetar för en vänligare inre och yttre miljö med hjälp av blommor. Jag som driver Blomstra heter Anna Persson och är utbildad sjukgymnast och florist. Jag älskar att jobba med blommor och vill sprida glädje och skönhet med största möjliga hänsyn till både vår natur och till vår inre miljö. För att nå en mer hållbar samhällsutveckling och livsstil.

Med Blomstra Miljövänligt vill jag skapa ett arbete där jag kan få mitt liv att blomstra på ett miljövänligt sätt. Både vad gäller den yttre miljön och min omvärld, men också vad gäller den inre miljön och min högst personliga värld. Minskad stress både för mig och min omgivning är det jag strävar och längtar efter.

När jag kom hem efter en arbetsdag på mina tidigare arbeten kände mig ofta trött och utpumpad. De tog mycket på min energi och jag lockades av att skapa något nytt. Något som skulle ge mig mer energi och frihet att jobba på det sätt jag vill, med det jag tror på och värderar högt. Jag vill ta vara på hela min kompetens och erfarenheter jag har med mig från tidigare utbildningar och arbeten. Det var svårt att hitta ett sådant jobb på marknaden så därför tog jag steget att starta eget.

Jag värnar om vår miljö både vad gäller djur, växter och natur. Dessutom värnar jag om människan och den psykosociala miljön. Jag vill att vi alla ska leva, utvecklas, växa och frodas. Därför försöker jag jobba så hållbart jag kan och ständigt utveckla mitt arbete åt det hållet. Det innebär att arbeta i lugnt tempo utan stress för att hushålla med mina krafter, att jag använder närodlat och återbrukar för att spara på naturens resurser.

För att arbeta hållbart har jag också valt att inte ha en fysisk butik eftersom det då krävs mycket varor som hela tiden behöver fyllas på och snyggas till. Dessutom behöver gamla varor rensas ut och tiden för att vara kreativ blir ofta väldigt begränsad. Istället vill jag arbeta med beställningar. Då tar jag bara hem den mängden varor som jag vet kommer till glädje hos någon. Dessutom kan jag då arbeta fokuserat med ett projekt åt gången utan att bli avbruten mitt i en kreativ process.

Jag drömmer om att bli självförsörjande på ekologiska blommor och att sprida hälsa och glädje med hjälp av dessa. Jag vill bidra med det jag kan för att utveckla ett mer hållbart samhälle.

Säsongen 2018 odlade jag ekologiska snittblommor på Ekogården i Kabusa. Det var ett roligt och givande år och jag fick fram många fina blommor. Samtidigt var det också ett utmanande år, vädermässigt, att börja odla och en del av sådderna torkade ut. Men framför allt var det härligt att vara ute och jobba fysiskt.

Under 2019 har jag tagit en paus med Blomstra och jobba 100 procent på parkenheten i Ystad, fysiskt och utomhus, vilket passar mig. Så det ser jag fram emot. Hur lång pausen med Blomstra blir vet jag inte än men återkommer här när jag vet mer.

Blomstras instagram och facebook kommer finnas kvar för inspiration och blomstertips med mera.